To Scrum or not to Scrum..

.. that is the question!

Scrum, Agile, DevOps, ITIL, Lean, KANBAN, SAfe, CI/CD. je wordt tegenwoordig helemaal doodgegooid met termen, met name in de ICT. Wanneer ik iemand aan de telefoon heb en ik vraag “Wat bedoel je daar precies mee?” dan zijn er zoveel verschillende definities als er mensen zijn!

Dit soort termen zijn onderdeel van een trend die al langer gaande is:

  • Flexibilisering.
  • Efficiency.
  • Iedereen als klant zien, ook medewerkers.
  • Vraaggericht werken (aanpassen aan de vraag).

Het is een trend die ontzettend veel vraagt van het aanpassingsvermogen van medewerkers vanwege de voortdurende en continue introductie van nieuwe werkmethoden en systemen om maar niet te spreken over de vele uren van cross-disciplinair overleg.

En dat in een tijd waarin er een schrijnend tekort is aan arbeidskrachten en iedereen op zijn of haar tenen loopt om het “gewone werk” af te krijgen! Is het dan wel handig om zo sterk uit je routine te stappen? Vergeten we niet in alle hectiek om gewoon even logisch na te denken?

Omdat iedereen zo druk druk druk is, en developers moeilijk te krijgen zijn wordt er qua software vaak gekozen voor out-of-the-box pakketten van vaak Amerikaanse makelij. Lange halen, snel thuis! Een top down approach dus met geen of weinig inspraak van medewerkers. Maar het zijn wel die drukke medewerkers die er mee moeten gaan werken maar ondertussen zo flexibel moeten zijn als maar kan… Een voedingsbodem voor problemen dus en eigenlijk helemaal niet zo Agile… (wendbaar)

Tegen de trend in adviseer ik organisaties steeds vaker om:

a. De kernactiviteiten eens onder de loep te nemen en hier naar terug te keren. Je kunt niet alles zijn voor iedereen! Probeer het gewone werk, dat wat jullie bestaansrecht vormt, zo goed mogelijk te doen. Ik zie dit op het moment op alle fronten mis gaan. Mensen zijn gewoontedieren en als er lekker gewerkt (en geproduceerd) moet worden dan is een routine waaraan je je kunt overleveren geen overbodige luxe maar absolute noodzaak! Dit moet juist worden ingebouwd!

b. Te overwegen om software development op te nemen als kernactiviteit en in-house bottom-up op te bouwen eventueel aangevuld met kennis van externe consultants en developers. Een goede consultant heeft een eigen netwerk en resources beschikbaar. Wensen van medewerkers kunnen snel worden ingebouwd en op externe of -organisatiespecifieke ontwikkelingen en ideeën kan snel worden ingespeeld. (wel erg Agile!). Zo ontwikkel je voor de lange termijn.

Samenvattend: Snel betekent niet altijd wendbaar en als het piept en kraakt: Schoenmaker blijf bij je leest!