To Scrum or not to Scrum..

.. that is the question! Scrum, Agile, DevOps, ITIL, Lean, KANBAN, SAfe, CI/CD. je wordt tegenwoordig helemaal doodgegooid met termen, met name in de ICT. Wanneer ik iemand aan de telefoon heb en ik vraag “Wat bedoel je daar precies mee?” dan zijn er zoveel verschillende definities als er mensen zijn! Dit soort termen zijn […]