1. Home
  2. >>
  3. Dictionary

Onderstaand een overzicht van gangbare termen in de Consultancy Industrie.

term
meaningreferences
AIArtificial Intelligence.
Machine learning is the first step in AI. Some Libraries to perform machine learning with are:
For microsoft is used.
agileAgile staat letterlijk voor wendbaar, lenig en flexibel. Agile organiseren is een manier van denken, werken en organiseren. Het stelt organisaties in staat om snel en effectief in te spelen op veranderingen in de buitenwereld. Daarbij staat tevredenheid van klanten voorop, met oog voor het welzijn van de medewerkers en de gezonde bedrijfsresultaten van de organisatie zelf.
Zie ook

AngularA javascript framework om dynamische websites te maken
AnsibleAnsible is een gebruiksvriendelijk platform, dat in een handomdraai kan worden geïnstalleerd, geconfigureerd en aangeleerd. Binnen 30 minuten is het systeem te installeren en te configureren. Vervolgens kunt u meteen ad-hocopdrachten op servers toepassen om specifieke problemen op te lossen, zoals: aanpassing van de zomertijd, tijdsynchronisatie, wijziging van rootwachtwoorden, serverupdates, opnieuw starten van services enzovoort.
Slimme vraag: Werkt het samen met NetApp..???
APEXOracle Application Express
Prorammeertaal rondom , ook icm
AWSAmazon Web Services. Amazons Cloud database systeem.
AzureCloudplatform van Microsoft.
Andere cloudplatformen: van amazon. (google cloud platform)
BPMNBusiness Process Model and Notation
een formaat waarmee processen beschreven worden. Dat gebeurt op een visuele manier. Er wordt wel eens gesproken over ‘Visio diagrammen’, alhoewel ze meestal niet in dit pakket van Microsoft worden gemaakt. Onder de grafische weergave ligt een beschrijving van het proces in XML-code.

Het vakgebied Business Process Management, kortweg BPM, houdt zich bezig met het beschrijven, automatiseren en verbeteren van processen. Het vakgebied bekijkt organisaties vanuit een procesperspectief: hoe werken mensen, afdelingen en externe organisaties met elkaar samen?
zie ook
DevOpsDevops is + . DevOps is, net als ITIL, een IT-framework. Maar waar ITIL helpt bij het stroomlijnen van servicebeheer en sterk de nadruk op klanttevredenheid legt, is DevOps een filosofie voor IT-ontwikkeling en -levering. Hierbij worden ontwikkelings- en operations-teams met elkaar verenigd met als doel de communicatie en samenwerking binnen een organisatie te verbeteren.
DJANGODjango is a free, full-stack, open-source website framework made with Python, a high-level and all-purpose programming language that can be used for practically any project.
DPIData-, Proces- en Informatiemanagement
DynamoDBAmazon DynamoDB. Fully managed database service. Communceert met (Amazon Web Services)
ITInformation Technology
ITILITIL is een framework / set van richtlijnen voor IT-servicebeheer dat gedetailleerde best practices voor IT-functies biedt, zodat deze kunnen worden afgestemd op de bedrijfsresultaten van een organisatie. ITIL is de afkorting voor IT Infrastructure Library (IT-infrastructuurbibliotheek).

ITIL is een van de frameworks van best practices voor ITSM en verstrekt de benodigde tools en technieken voor een effectieve levering van IT-services. Het ITIL-framework bestaat uit verschillende versies, waarvan de nieuwste ITIL 4 wordt genoemd. Zie
ITSMIT-servicebeheer (ITSM) richt zich op de behoeften van klanten en op IT-services voor klanten in plaats van op IT-systemen. ITSM legt de nadruk op voortdurende verbetering.

De hoofdgedachte achter ITSM is de levering van IT-as-a-service. Dit gaat verder dan de traditionele IT-ondersteuning. In plaats daarvan is ITSM veelomvattender. Het beschrijft de processen en tools die IT-teams gebruiken om IT-services van end-to-end te beheren. Daarnaast omvat het alle informatietechnologieën binnen een organisatie.

ITSM stemt de doelstellingen van een IT-team af op de bredere doelstellingen van het bedrijf, zodat hun acties de algemene missie ondersteunen.
Voorbeelden:
- hoe stel ik mijn wachtwoord opnieuw in
- waarom is het netwerk traag
- hoe kan ik een nieuwe laptop krijgen.
-
Zie
IVInformatie Voorziening
JQUERYJavascript framework om op gebaseerde applicaties te maken
JSONJava Script Object Notation.. Communicatieprotocol via internet, simpeler dan
XML wordt meer gebruikt voor gestructureerde documenten. JSON is meer voor simpele communicatie.
zie ook
KANBANKanban is een visueel systeem voor het beheren van werk terwijl het door een proces gaat. De Kanban methode visualiseert zowel het proces (de workflow) als het daadwerkelijke werk dat het proces doorloopt. Het doel van de methode is om potentiële knelpunten in het proces te identificeren en op te lossen, zodat het werk er op een kostenefficiënte manier door kan stromen met een optimale snelheid of doorvoer. Het is een concept wat gebruikt wordt in manufacturing en just-in-timeproductie.
KPIKey performance indicator.
KYCKnow your customer. Actueel bij banken
LTBLogische Toegangsbeveiliging
MariaDB
Dbase vergelijkbaar met draaiend op
Mendix
low code drag and drop software om applicaties te maken
MySQL
Database van . Open source.
noSQLEen andere language om te communiceren met databases. Op noSQL draaien en
OCLObject Constraint Language
Declaratieve taal waarmee je in diverse regels, condities en beperkingen kunt weergeven. Hier is software voor: MS Visio bijvoorbeeld.
OracleDatabase van gelijknamig bedrijf draaiend op .
Oracle is een complete out-of-the-box database beschikbaar voor alle operating systems waar je eigenlijk voornamelijk nog omheen moet programmeren, bijv met maar kan ook met , , , C# of andere programmeertalen.
OSB
Oracle Service Bus
Pandas Library voor vanuit een
zie ook:
pipoSee also: kanban
PRINCE2
Project management methodiek
zie ook
PySpark
Een interface voor Apache Spark in . Voor interactief analyzeren van data.. Verdelen van de workload over verschillende "workers".. Sneller dan . Enige dat eigenlijk sneller is dan PySpark is van IBM
ReactA library for building user interfaces.
To code with React, developers use JavaScript and a special feature called JSX. React apps are built with reusable components. The code is declarative.
RESTRepresentational State Transfer.
REST is een uniforme API-architectuur die niet is gebonden aan methodes en resources. De REST API is hiermee een abstracte, client-server toegang die allerlei bronnen en platforms aan elkaar kan verbinden, los van de technologie die op die platforms wordt gebruikt. In de praktijk wordt het voornamelijk ingezet voor het HTTP-protocol, maar deze webgebaseerde architectuur kan ook prima overweg met bijvoorbeeld FTP.

Soort van URL directorystructuur:
/klanten/12323/facturen (alle facturen van klant 12323)
RHEL
Red Hat Enterprise Linux. Een operating system.
De open source versie hiervan is CENTOS
SaasSoftware as a Service. Met andere woorden software runnen voor opdrachtgevers en de output verkopen.
SafeScaled Agile framework. Combination of and
Salesforcecloudgebaseerd platform voor customer relationship management ().
Zie ook
ScrumScrum is een werkwijze/framework om op een flexibele manier software of producten te maken. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints, met een vaste lengte van een tot vier weken, werkende software of producten opleveren.
Zie ook
http://www.scrum.org
SOAP Simple Object Access Protocol
SOAP is een protocol voor het uitwisselen van gegevens op internet tussen meerdere partijen. SOAP is een -bericht. Met SOAP kan een partij die voor het maken van bijvoorbeeld facturen systeem A gebruikt een factuur sturen naar een partij die hiervoor systeem B hanteert. SOAP is namelijk een systeemonafhankelijk protocol dat het mogelijk maakt dat elke partij, onafhankelijk van programmeertaal, technologie, apparaat en technische implementatie, het XML-bericht kan lezen.
SQLStructured Query Language.
Een taal voor communicatie met relationele databases.
Voorbeelden van SQL databases: , , , ,
Een andere manier is gebruikt voor en van amazon.
The Daily ScrumMeeting of 15min at the end of each day with all parties involved. See also:
TOGAFThe open group architecture framework.
zie ook
https://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/
http://www.engelsebladen.nl
UMLUnified Modeling Language
De Unified Modeling Language, afgekort UML, is een modelmatige taal om objectgeoriënteerde analyses en ontwerpen voor een informatiesysteem te kunnen maken. UML is ontworpen door Grady Booch, James Rumbaugh en Ivar Jacobson in de jaren negentig en het is sinds 1997 een standaard. Kenmerkend is dat de UML-modellen een grafische weergave zijn van bepaalde aspecten van het informatiesysteem.
zie ook
https://nl.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language
VisioSoftware van Microsoft om oa diagrammen mee te modelleren. Andere software die dit kan is software van Rational Software, Visual Paradigm, Software Ideas Modeler, StarUML, CannonSketch en TaskSketch.
Wordpress
open source website building systeem gebouwd op
XML
Afspraak voor structureren van data. Met name documenten en dergelijke en de communicatie tussen systemen.
Zie ook:
PythonProgramming language. No interpreter. Predecessor is Perl. Python has many libraries.
CI/CDContinuous Integration en Continuous Delivery.
Continuous Integration (CI) en Continuous Delivery (CD) is de benaming voor een manier van werken binnen software teams, waarbij de afhandeling van codewijzigingen wordt gedaan door een aantal geautomatiseerde stappen. Denk hierbij aan het automatisch testen van de code en het doorzetten van de wijzigingen naar de productieomgeving. Deze reeks aan geautomatiseerde stappen wordt ook wel een CI/CD pipeline genoemd. De CI/CD pipeline zorgt ervoor dat ontwikkelteams wijzigingen in de code vaker en betrouwbaarder (dus minder fouten) door kunnen voeren.
CI/CD tools zijn Jenkins, Bamboo, , Codebuild, Azure DevOps
LeanLean is een business strategie en vooral een manier van werken waarbij alles en iedereen in de onderneming zich richt op het creëren van waarde voor de klant in alle processen. Hierdoor worden verspillingen geëlimineerd.
zie ook
DashboardVertaald uit het Engels-
Een dashboard is een soort grafische gebruikersinterface die vaak in één oogopslag een overzicht geeft van de belangrijkste prestatie-indicatoren die relevant zijn voor een bepaalde doelstelling of bedrijfsproces.
Belangrijke tool voor een
Business AnalistEen business analist, ook wel bedrijfsanalist genoemd, is een persoon die de behoeften van een bedrijf vertaalt naar bruikbare, innovatieve en efficiënte oplossingen. Taken van een business analist zijn onder meer het analyseren van de behoeften van een bedrijf, het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsstrategieën en het begeleiden van communicatie tussen directie en uitvoerende medewerkers van een bedrijf.
In de consultancy is dit meestal een startersfunctie.
KPIKritieke Prestatie Indicator. Kritieke prestatie-indicatoren, afgekort KPI's, zijn variabelen om prestaties van ondernemingen te analyseren. In het Engels worden deze aangeduid als key performance indicators, niet te verwarren met critical success factors, ofwel kritieke succesfactoren.
XPExtreme programming.
Zie ook pair programming.
zie ook
FDDFeature Driven Development
zie ook
Crysal Clearzie ook
AUPAgile Unified Process
zie ook
DSDMDynamic System Development Methodology
zie ook
Spotify modelSquad en Tribes
zie ook
NexusScrum methode waarin duidelijk beschreven is hoe je met meerdere teams kunt werken.