1. Home
  2. >>
  3. Vaardigheden
  4. >>
  5. Projectmanagement

Projectmanagement

Naarmate mijn Consultancy & Development bedrijf groeide ben ik gaan samenwerken met externe programmeurs terwijl ik zelf de algemene voortgang van het project bewaakte.

Ik ben na het inventariseren van de doelen en wensen van de opdrachtgever in staat een zeer helder functioneel ontwerp te maken en in overleg met uitvoerders de functies te bespreken. Hierbij baseer ik me niet bij voorbaat op een bepaalde methode (zoals Agile, Scrum) maar altijd op de context. Noem het “Contextual Project Management” of “People based Project Management”

Alvorens ergens voor te kiezen dienen dus de volgende vragen te worden beantwoord:

  • Met wie heb ik te maken?
  • In hoeverre kan het werk in stukjes gehakt worden? In hoeverre is dit wenselijk?
  • Met hoeveel verschillende uitvoerders en disciplines heb ik te maken?
  • Moet alles voorgekauwd worden of komt men graag zelf met suggesties?
  • Hoe sterk is de betrokkenheid? Hoe snel werkt men? Ervaring? Kwaliteiten?

Deze vragen moeten naar mijn mening eerst beantwoord worden en zijn bepalend voor het verdere verloop, intensiteit en frequentie van de begeleiding. Nothing beats experience!

Pas hierna praten we over de methodiek en instrumenten. (Agile, Scrum, Prince2, Lean, Kanban, Togaf, Archimate, Waterfall, APF, PMBOK, CCPM…etc).

Ik heb jarenlang IT projecten begeleid en gedelegeerd naar zowel eigen personeel (in-house), als externe specialisten (o.a. naar India). Soms laat ik door verschillende partijen tussentijdse opleveringen plaatsvinden. Mijn streven is altijd om de opdrachtgever zo snel mogelijk iets te laten zien: Korte feedback loops. Daar waar mogelijk werk ik Agile.

Overschrijdingen (qua budget of tijd) staan simpelweg niet in mijn woordenboek omdat ik goede inschattingen kan maken door mijn uitgebreide technische kennis gecombineerd met mijn vermogen om teams effectief aan te sturen en te motiveren.