To Scrum or not to Scrum..

.. that is the question! Scrum, Agile, DevOps, ITIL, Lean, KANBAN, SAfe, CI/CD. je wordt tegenwoordig helemaal doodgegooid met termen, met name in de ICT. Wanneer ik iemand aan de telefoon heb en ik vraag “Wat bedoel je daar precies mee?” dan zijn er zoveel verschillende definities als er mensen zijn! Dit soort termen zijn […]

lessen van 25 jaar ondernemerschap!

Voordat je het weet ben je zo’n 25 jaar als ondernemer actief: Tijd voor een terugblik en om de belangrijkste lessen die ik heb getrokken eens op een rijtje te zetten! In mijn koppie ben ik nog steeds dat rebelse jochie dat in 1995 vanuit de slaapkamer bij zijn ouders thuis begon met een internetbedrijfje. Destijds was […]